Sai, Marlene, Hana Hou (One More Time), Makaha M-2008