Lim Family, The, Mana'o'i'o, Mana'olana, A Me Ke Aloha, Pumehana PS 4923