Kinimaka, Percy Leleo, Me Ke Aloha Pumehana, Leleo Recording CPM 12-2515