Kanuha, Patty & The Green Green Grass, Ua Mau Na Mele Hawaii - Hawaii's Songs Live On, Me Oe Mau Aku Ke Aloha, R. P. Kanuha Recording RPK 1002

Kanuha, Patty & The Green Green Grass, Ua Mau Na Mele Hawaii - Hawaii's Songs Live On, Me Oe Mau Aku Ke Aloha, R. P. Kanuha Recording RPK 1002


Kanuha, Patty & The Green Green Grass, Ua Mau Na Mele Hawaii - Hawaii's Songs Live On, Me Oe Mau Aku Ke Aloha, R. P. Kanuha Recording RPK 1002